Äldre byggnader i olika färger utmed en spegelblank å.

Om Destination Eskilstuna

Destination Eskilstuna AB är Eskilstuna kommunkoncerns samlade kraft för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök, arbete och investeringar. Arbetet sker i bred samverkan med näringsliv, föreningsliv och akademi.

Destination Eskilstunas uppdrag

Destination Eskilstunas övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt platsvarumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen.

Vi arbetar bland annat med att:

  • driva Eskilstuna Tourist Information.
  • driva Eskilstuna Convention Bureau.
  • värva och utveckla evenemang.
  • utveckla Eskilstunas varumärke.

Miljö och hållbarhet

Destination Eskilstuna är ett miljödiplomerat kommunalt bolag. Bolaget genomgår årligen en miljörevision och har utvecklat sitt miljöarbete löpande sedan 2015.

Destination Eskilstunas styrelse

Destination Eskilstuna har en styrelse med representanter från politik och näringsliv.

Kontaktuppgifter Destination Eskilstuna

Mail: info@visiteskilstuna.se

Postadress: Destination Eskilstuna AB, 631 86 Eskilstuna.