Miljöbyggnad Guld

STIGA Sports Arena Eskilstuna är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

Det innebär att vi uppfyller kvalitetskrav inom 16 olika indikatorer bland annat:
- Energianvändning
- Effektbehov
- Energislag
- Ljudmiljö
- Luftkvalitet
- Fukt
- Termiskt klimat
- Dagsljus
- Legionella
- Dokumentation av byggvaror
- Utfasning av farliga ämnen

Miljöcertifiering
Byggnaden är enligt kommunens policy miljöcertifierad inom det svenska systemet miljöbyggnad för att uppnå högsta betyg, dvs guld. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Med miljöbyggnad får man ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material, hållbarhet och avfallshantering.

Viste ni att på arenans tak finns följande:

Vi har 200 kvm solceller, de producerar el som räcker till en normalstor villa i ett år.

Vi har 8500 kvm sedumtak med fem olika typer av växtarter. Sedumtak minskar bland annat värmestrålningen, renar luften från koldioxid och luftföroreningar, reducerar påfrestningen på dagvattensystemet och spar energi.

Arenan har utformats med avseende på hållbara material och smarta samt miljömässigt god energilösningar.